Aktuálne výzvy
07-05-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE
Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2013 sa bude konať dňa 20. mája 2014...
07-05-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov: 4. júna 2014- oficiálne potvrdená uzávierka Európa pre občanov
6. mája 2014 bola agentúrou EACEA oficiálne zverejnená nová Programová príručka EpO 2014 - 2020 (htt...
07-05-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Vedieť viac podporí projekty, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania
Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia...
05-05-2014
sociálne projekty
NADÁCIA PONTIS: V Tržnici bude aj Trhovisko zodpovedných firiem
Najväčšie podujatie o zodpovednom podnikaní v strednej a východnej Európe, CEE CSR Summit 2014, privíta...
05-05-2014
sociálne projekty
MHSR: OLAF - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2013
Ministerstvo hospodárstva SR si dovoľuje informovať, že partneri siete AFCOS - Koordinačný útvar pre...
05-05-2014
priemyseľ a výroba
NRSR: Verejné obstarávanie - Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
30-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Stredoškoláci do sveta pozná svojich víťazov!!!
Nadácia Tatra banky vyhodnotila druhý ročník grantového programu pre stredoškolákov. K termínu uzávierky...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK-CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti
Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 zverejňuje zoznam Žiadostí o FP predložených...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK- CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí...
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK- CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje