Aktuálne výzvy
17-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE PODNIKOV VYRÁBAJÚCICH MASLO A SMOTANU PRE ÚČELY INTERVENČNÉHO ALEBO SÚKROMNÉHO SKLADOVANIA.
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky...
17-03-2006
sociálne projekty
Small Grants Program 2006 - Program malých grantov 2006 pre občiansku spoločnosť
Svetová banka Slovensko a Nadácia otvorenej spoločnosti spoločne vyhlasujú Program malých grantov 2006...
16-03-2006
cestovný ruch, rozvoj vidieka
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový...
14-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZO SEKTOROVÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA Podopatrenie č. 2.3.1 Pozemkové úpravy
Kód výzvy: 1132031200616 Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia...
13-03-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
VÝZVA NA PREDKLADANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV GRAFICKÝCH SYSTÉMOV V ODBORNOM VZDELÁVANÍ REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA NA ROK 2006
1. Vyhlásenie tematického okruhu rozvojových projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní...
13-03-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PRV Opatrenie č. 9 Pozemkové úpravy
Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej len PPA) rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne...
07-03-2006
životné prostredie
Environmentálny program nadácie Ekopolis
Súčasný konzumný životný štýl vedie človeka k tomu, že prírodu vníma len ako súhrn zdrojov, ktorých hodnota...
07-03-2006
sociálne projekty
Fond aktívnych občanov
Formovanie politickej kultúry, kultúrneho spôsobu spravovania vecí verejných i hľadanie modernej tváre...
07-03-2006
sociálne projekty
Program integrácie Rómov
Kontext Popri priepastných ( a neustále sa prehlbujúcich ) regionálnych rozdieloch a všeobecnom zaostávaní...
07-03-2006
sociálne projekty
East East program
Program podporuje projekty prekračujúce hranice pri spolupráci zameranej na vytváranie a upevňovanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje