Aktuálne výzvy
27-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 7. Výzve zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
27-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Do projektu podpory prvovýrobcov mlieka sa zapojilo 1 760 chovateľov
Do projektu podpory prvovýrobcov mlieka sa zapojilo 1 760 z celkovo 2 692 chovateľov dojníc na Slovensku....
13-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Výzva SLK 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava...
12-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 3. výzve zameranej na prieskum environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
12-09-2016
životné prostredie
Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 4. výzve zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
12-09-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
12-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: V Bratislave sa hovorilo o posilnení postavenia regiónov v rámci Spoločnej rybárskej politiky
V dňoch 7. až 9. septembra 2016 sa v Bratislave konalo v rámci neformálnych podujatí počas Slovenského...
12-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
08-09-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Program obnovy dediny 2017
Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením...
08-09-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky – priame platby
V nadväznosti na reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) EÚ pre roky 2014 – 2020,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje