školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2019-09-24
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne
Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín,...
2019-09-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného...
2019-05-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerstvo školstva podporí projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín
Už len do 28. mája 2019 majú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej...
2019-05-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch
Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty...
2019-02-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie...
2019-01-14
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerka Martina Lubyová otvorila zrekonštruovaný blok ŠD Horský park
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom...
2018-12-11
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Inklúzia - personálna podpora škôl
Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) združuje už vyše roka 50 materských a 130 základných škôl,...
2018-11-08
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Základné školy budú môcť opäť získať príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným...
2018-11-08
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie...
2018-04-09
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Na školské telocvične rezort školstva vyčlenil deväť miliónov eur
Aj tento rok podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR projekty rekonštrukcie, dostavby...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje