školstvo, vzdelávanie, štipendiá
2020-11-20
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: ZUŠ podporíme sumou 20 miliónov eur
Základné umelecké školy boli počas prvej vlny pandémie koronavírusu zatvorené. Ich už aj tak zlú situáciu...
2020-10-21
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Ministerstvo školstva: Vybavenie školských jedální
Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách - vyhlásené...
2020-01-09
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP ĽZ: Výzva na rozšírenie kapacít MŠ pre obce s prítomnosťou MRK
Dobrý deň,  dovoľujeme si Vám dať do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP vyhlásenú...
2019-09-24
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 eur mesačne
Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín,...
2019-09-12
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného...
2019-05-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Ministerstvo školstva podporí projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín
Už len do 28. mája 2019 majú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej...
2019-05-28
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyčlenil financie na budovanie regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch
Sumou 30 000 eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku rozvojové projekty...
2019-02-19
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje