Aktuálne výzvy
15-03-2007
sociálne projekty
Súťaž: Zamestnávateľ ústretový k rodine
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo na svojich stránkach 6. ročník súťaže s názvom...
15-03-2007
kultúra a umenie
EURÓPSKY ROK MEDZIKULTÚRNEHO DIALÓGU 2008
EK zverejňuje túto otvorenú výzvu na predloženie návrhov s cieľom spolufinancovať obmedzený počet symbolických...
15-03-2007
kultúra a umenie
Národná cena za dizajn 2007
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR vypisujú...
15-03-2007
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Program pre občianske aktivity
Už zajtra, t.j. 16.3.2007 sa končí prijímanie projektov podávaných v rámci výzvy nadácie Ekopolis a Centra...
12-03-2007
životné prostredie
Súťaž v kreslení pre Základné školy pri príležitosti Svetového dňa Zeme
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje I. ročník celoslovenskej súťaže umeleckej tvorivosti...
08-03-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové formuláre žiadostí o platbu v rámci PRV
Na stránke www.apa.sk bol zverejnený nový Formulár žiadosti o platbu...
07-03-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Priame platby na rok 2007
Ako sme pred časom avizovali, tento rok sa mení termín podávania žiadostí o podporu vo forme jednotnej...
05-03-2007
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácie pre žiadateľov v rámci opatrení 4.1. Plnenie noriem a 13. Technická pomoc
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila na svojej stránke www.apa.sk aktualizovanú Príručku pre...
05-03-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Zásobník projektov z programového obdobia 2004-2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR z prostriedkov Regionálneho operačného programu SR v...
04-03-2007
životné prostredie
Vyhlásenie súťaže malých projektov “Zelený projekt 2007”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky z rozpočtu kapitoly na rok 2007 vyčlenilo finančné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje