Aktuálne výzvy
20-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zoznam bánk, s ktorými má PPA uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
16-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
II. KOLO OPATRENA MODERNIZACIA FARIEM BOLO VYHLASENE
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená dlho očakávaná II. výzva pre opatrenie...
14-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna informácia k žiadostiam o platbu v rámci ROP
Na stránke Regionálneho operačného programu bola zverejnená aktuálna informácia k žiadostiam o platbu....
13-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Rozdelili granty rozvojovej pomoci pre Balkán
Projekty slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid pre Balkán dňa 7.7.2009 odsúhlasila projektová komisia....
10-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity
Pod Ministerstvom pôdohospodárstva je stále aktuálna výzva na podporu všeobecne prospešných aktivít v...
09-07-2009
sociálne projekty
Nadačný fond ST podporil znevýhodnených
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre znevýhodnené...
08-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Predĺženie termínu podávania žiadostí z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, LEADER
Nitriansky samosprávny kraj na základe usmernenia MP SR pre opatrenie osi 4 PRV SR predlžuje termín podávania...
06-07-2009
sociálne projekty
Predĺženie termínu predkladania žiadostí v rámci výziev OP ZaSI
Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na požiadanie SORO FSR predlžuje termín predkladania...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizovaný Programový manuál k OP Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva SR na svojej stránke zverejnila dňa 3.7.2009 informáciu o aktualizácii...
06-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov z PRV SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje