Aktuálne výzvy
08-06-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/01
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/01 s názvom: „Zabezpečenie...
08-06-2009
kultúra a umenie
Výsledky programu Nadácie Intenda: Oživujeme verejný priestor
Nadácia Intenda rozdelila v rámci programu Oživujeme verejný priestor medzi 22 mimovládnych organizácií...
04-06-2009
priemyseľ a výroba
Výzva OP KaHR: 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo...
04-06-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Správa o vyhodnotení výzvy: OPVaV-2009/5.1/02-SORO
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy bola zverejnená Správa o vyhodnotení...
03-06-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Zrušenie výzvy OP KaHR: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR zohľadnilo pripomienky podnikateľských a profesijných združení k možnosti...
03-06-2009
priemyseľ a výroba
Zrušenie výzvy MH SR: 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Ministerstvo hospodárstva SR zohľadnilo pripomienky podnikateľských a profesijných združení k možnosti...
03-06-2009
životné prostredie
Výzva OP ŽP: 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Na stránke MŽP SR bola zverejnená nová výzva z Operačného...
02-06-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Predkladanie žiadostí o zaradenie do opatrenia: Životné podmienky zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznam pre záujemcov o možnosti predkladania...
26-05-2009
sociálne projekty
Nadácia Intenda poskytne na rozvíjanie občianskej identity 67 tisíc euro.
Nadácia Intenda vyhlásila prvé grantové kolo v rámci svojho nového programu Rozvíjame občiansku identitu....

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje