Aktuálne výzvy
21-09-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA k predkladaniu žiadosti na opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat z PRV 2004 - 2006
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie k predkladaniu...
21-09-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
GRANTOVÝ PROGRAM: Talenty Novej Európy
Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú v poradí už 3. ročník úspešného grantového...
14-09-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Podujatie: Moderná škola v praxi
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovala dňa 27.8.2009 v priestoroch...
31-08-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nová Vyhláška MP SR č. 333/2009 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie pozemkov
V Zbierke zákonov bola publikovaná nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č....
10-08-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácia v zmysle §9, Nariadenia 264/2009: Dotácia na včelstvá
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
03-08-2009
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2009
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo aktualizovalo indikatívny...
03-08-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy DOP-SIA-2009/4.1.3/01
Sociálna implementačná agentúra vydáva Usmernenie č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
20-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zoznam bánk, s ktorými má PPA uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
16-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
II. KOLO OPATRENA MODERNIZACIA FARIEM BOLO VYHLASENE
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená dlho očakávaná II. výzva pre opatrenie...
14-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna informácia k žiadostiam o platbu v rámci ROP
Na stránke Regionálneho operačného programu bola zverejnená aktuálna informácia k žiadostiam o platbu....

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje