Aktuálne výzvy
30-03-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva k predkladaniu žiadostí k projektu „OTVORENÁ ŠKOLA - OBLASŤ ŠPORTU“ - rok 2007
Ministerstvo školstva SR vyhlasuje a realizuje v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,...
30-03-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ENVIROPROJEKT 2007
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky aj tento rok z rozpočtu kapitoly na rok 2007 vyčlenilo 2 500...
30-03-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž: Najlepšia lesoochranárska škola roka
Nadácia Zelená nádej a Lesoochranárske zoskupenie VLK vyhlásili 5. ročník súťaže o Lesoochranársku školu...
22-03-2007
priemyseľ a výroba
Aktuálny stav výzvy de minimis Ministerstva hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a...
22-03-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
EURÓPSKE PODNIKATEĽSKÉ OCENENIA 2007
Druhý ročník Európskych podnikateľských ocenení bol vyhlásený Európskou komisiou a v SR Národnou agentúrou...
20-03-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí - Bratislavský samosprávny kraj
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo dňa 19.3.2007 výzvu na predkladanie žiadostí...
16-03-2007
veda a výskum
Výzva na predkladanie návrhov na spoločné projekty: Slovensko - Čína 2007
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej...
16-03-2007
sociálne projekty
Uzávierka: Výzva Úradu vlády SR
Už o pár dní sa končí termín podávania návrhov projektov v rámci výzvy, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR,...
16-03-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Občianske združenie Tatry podporilo vertikálne zazeleňovanie
Občianske združenie Tatry vyhodnotilo súťaže pre školské skupiny s názvom Zelené mesto a Zelený dom,...
15-03-2007
kultúra a umenie
Program podpory študentských médií
Komunitná nadácia Bratislava oznamuje všetkým študentom a ľuďom, ktorí sa venujú filmovým klubom, internátnym...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje