Aktuálne výzvy
01-05-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. apríla 2015 výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného...
30-04-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie č. 116 zo dňa 29.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
30-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
30-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
30-04-2015
veda a výskum
MHSR: O návratnú finančnú pomoc z Inovačného fondu možno požiadať do 20. mája 2015
Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj...
30-04-2015
životné prostredie
OPŽP: Pozvánka na konferenciu Úspory energie v obciach a mestách
Aj v nasledujúcom období budú mať obce a mestá možnosť využiť podporné mechanizmy na zníženie spotreby...
30-04-2015
veda a výskum
Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj na pochybenia pri realizácii VO formou elektronického trhoviska
Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydáva predmetné...
30-04-2015
veda a výskum
Upozornenie pre žiadateľov o NFP v rámci výziev OPVaV-2015/3.1/01-SORO a OPVaV-2015/1.1/03-SORO pre OP Výskum a vývoj
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) upozorňuje...
24-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 115 zo dňa 22.04.2015 (Výzva č. 2015/PRV/36)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
17-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1685/2015-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1685/2015-640 k nariadeniu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje