Aktuálne výzvy
17-04-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Zmena dátumu uzávierky výzvy OP KaHR – 31SP - 1101
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. apríla 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na...
03-04-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2012
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR bol zverejnený aktualizovaný indikatívny...
03-04-2012
životné prostredie
OP ŽP: Konzultačný deň k projektom pripravovaným v rámci výzvy: OPŽP-P02-11-1 Ochrana pred povodňami v Žiline
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Žilina zverejnilo na stránke Operačného...
03-04-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Reštrukturalizácia vinohradov pre vinohradnícky rok 2012/13
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre všetkých žiadateľov...
26-03-2012
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Vyhlásenie výzvy, kód výzvy KaHR - 21SP-1202
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
26-03-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Zrušenie výzvy kód KaHR-21SP-1201
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
26-03-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Zrušenie výzvy kód KaHR-21SP-1201
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
16-03-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Pravidelné hodnotenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...
07-03-2012
sociálne projekty
Nadácia Orange: Zelená pre seniorov 2012
Počet obyvateľov Slovenska starších ako 60 rokov sa v posledných rokoch neustále zvyšuje a v budúcnosti...
06-03-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje