Aktuálne výzvy
02-11-2010
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Program Pohoda za mestom
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že Program Pohoda za mestom podporí...
02-11-2010
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grantový program jazdím bez nehôd
Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou (SSE) vyhlasujú druhý ročník zamestnaneckého...
02-11-2010
sociálne projekty
Nádácia Otvorenej Spoločnosti: Súťaž o najlepší projekt s témou boja proti prejavom pravicového extrémizmu
Nadácia Otvorenej Spoločnosti informovala na svojej internetovej stránke o Súťaži o najlepší projekt...
02-11-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
15-10-2010
životné prostredie
SAŽP: Súťaže pre školy Oči na stopkách a Hodina s ekostopou
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila na školský rok 2010/2011 dve nové súťaže pre...
01-10-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu strát na poľnohospodárskych výrobkoch spôsobených prírodnou katastrofou
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy...
23-09-2010
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Dotácia na ocenenie na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy...
23-09-2010
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Usmernenie k poisteniu majetku nadobudnutého z prostriedkov NFP
Agentúra ministerstva školstva SR zverejnila na svojej stránke nové Usmernenie č. 12/2010 pre prijímateľov...
23-09-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na úhradu nákladov a strát na hospodárskych zvieratách alebo strát na príjme v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení druhej...
23-09-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dotácia na ochranu lesa ohrozeného škodlivými činiteľmi
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o zverejnení výzvy...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje