Aktuálne výzvy
15-01-2014
kultúra a umenie
MK SR: O poskytnutie grantu z nového grantového programu PRO LIBRIS požiadalo 40 uchádzačov
O poskytnutie grantu z nového grantového programu na podporu slovenskej literatúry a dostupnosti prekladov...
15-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky „osobohodina“
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 13.01....
15-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VUB: Súťaž Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom...
13-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
INTERREG EUROPE 2014-2020 - spustenie verejných konzultácií
V nadväznosti na prípravu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 prebiehajú...
13-01-2014
kultúra a umenie
KREATÍVNA EURÓPA- Podprogram MEDIA Výzva EAC/S22/2013
Výberová podpora kinodistribúcie Je určená na podporu kinodistribúcie nenárodných filmov zoskupeniam...
13-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Aktuálne termíny grantov Nadácie Tatra banky na rok 2014
GRANTOVÉ PROGRAMY Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať...
13-01-2014
veda a výskum
ESOF 2014 (EUROSCIENCE OPEN FORUM) - "VEDA STAVIA MOSTY"
ESOF – EuroScience Open Forum - je najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na...
13-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Pozvánka na informačný seminár spoluorganizovaný s Autorizovaným centrom pre Cambridge jazykové skúšky...
10-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MPRV SR: OZNAM
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014...
10-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o aktualizácií...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje