Aktuálne výzvy
15-03-2018
životné prostredie
SIEA: V 21. kole SIEA vydala 397 poukážok na kotly na biomasu
V 21. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 397 poukážok...
13-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Oznam pre platby týkajúce sa mladých poľnohospodárov a dobrovoľnej viazanej podpory
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v súlade s čl. 1 delegovaného nariadenia Komisie...
13-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre prijímateľa NFP o uchovávaní originálov dokumentácie k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) informovala na svojej internetovej stránke žiadateľov...
09-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie...
09-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná Bližšie informácie...
09-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre žiadateľov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školské roky 2018/2019 – 2022/2023
Viac informácií nájdete tu: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-pre-ziadatelov-o-zabezpecovanie-cinnos...
07-03-2018
veda a výskum
MINEDU: V Bratislave sa hovorilo o zapájaní sa do programu Horizont 2020
Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes...
07-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zverejňovanie informácií o žiadostiach o podporu a o prijímateľoch pomoci administrovanej PPA na webe PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra informácie o podporách zverejňuje a pravidelne aktualizuje na svojej...
07-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje