Aktuálne výzvy
01-08-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA k projektom odovzdávaným v rámci opatrenia 1.5 Odbytové organizácie výrobcov
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 –...
01-08-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania - 2. kolo
Riadiaci orgán pre ROP v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na svojej...
23-07-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva MZ SR: 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc
Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo dňa 22.7.2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzvy MŽP SR: 1.1 Vodovody a 1.2 Kanalizácie
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 14.7. 2008 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva EKOPOLIS: Blokový grant EMVO-TUR
VÝZVA NADÁCIE EKOPOLIS: Na stránke Nadácie Ekopolis bola zverejnená II. výzva v rámci Blokového grantu...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva: 2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva: 1.3.Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
23-07-2008
životné prostredie
Výzva: 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
15-07-2008
životné prostredie
Na skládky nie sme krátki!: Účastníci súťaže zmapovali 127 nelegálnych skládok
Občianske združenie Tatry vyhlásilo víťazov súťaže Na skládky nie sme krátki. Počas súťaže, okrem iných...
15-07-2008
životné prostredie
Výzva: Opatrenie 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje