Aktuálne výzvy
07-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií vyzdvihla aktivity na podporu expanzie slovenských potravinárov,...
07-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej...
06-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...
06-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle...
30-01-2020
sociálne projekty
Nová iniciatíva – Európsky fond pre sociálne katalyzátory (ESCF) – spúšťa výzvu
Ide o novú iniciatívu, ktorej cieľom je významne ovplyvniť niektoré z najnaliehavejších sociálnych problémov...
29-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Pripravovaný národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program...
29-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 v Prešove a Žiline
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
29-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020
Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka figuruje indikatívny harmonogram...
24-01-2020
veda a výskum
SIEA: Začínajúce inovatívne firmy a startupy môžu vďaka projektu „V4 Innovators“ absolvovať stáž v Izraeli
V poradí už druhú výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov v rámci projektu „V4 Innovators“...
24-01-2020
životné prostredie
MINV: Pre PCB látky po Chemku Strážske je vyhlásená mimoriadna situácia na východe Slovenska
V stredu 22. januára 2020 bola na východe Slovenska vyhlásená mimoriadna situácia pre toxický odpad,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje