Aktuálne výzvy
29-11-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Dôležité upozornenie v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke upozornenie pre prijímateľov, že predlžovanie pôvodne...
29-11-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualiovaná verzia Inštrukcií pre vypracovanie žiadostí o platbu
V nadväznosti na zmenu niektorých predpisov a postupov resp. požiadaviek Certifikačného orgánu, Riadiaci...
10-11-2010
sociálne projekty
Karpatská nadácia: Fond karpatskej vandrovky
Karpatská nadácia zverejnila na svojej internetovej stránke informáciu o tom, že Karpatská nadácia otvorila...
10-11-2010
kultúra a umenie
Višegrádsky fond - Malé Granty
Medzinárodný višegrádsky fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu,...
10-11-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, verzia 4.3.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
10-11-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Ukončenie činnosti niektorých Regionálnych informačných kancelárií
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) oznámila...
02-11-2010
životné prostredie
EkoFond: Výzva: Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, zverejnil výzvu na podávanie projektov v druhom kole programu...
02-11-2010
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Program Pohoda za mestom
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že Program Pohoda za mestom podporí...
02-11-2010
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grantový program jazdím bez nehôd
Nadácia Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou (SSE) vyhlasujú druhý ročník zamestnaneckého...
02-11-2010
sociálne projekty
Nádácia Otvorenej Spoločnosti: Súťaž o najlepší projekt s témou boja proti prejavom pravicového extrémizmu
Nadácia Otvorenej Spoločnosti informovala na svojej internetovej stránke o Súťaži o najlepší projekt...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje