Aktuálne výzvy
17-06-2008
kultúra a umenie
Súťaž: Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov
MAĽBA 2008 - Nadácia VÚB pokračuje v celospoločenskej aktivite na podporu súčasného výtvarného umenia...
17-06-2008
životné prostredie
Výzva: Greenways 2008
AKTUÁLNA VÝZVA – 5.ROČNÍK PROGRAMU GREENWAYS: Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou T-Mobile...
17-06-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Výzva 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 9.6. 2008 v rámci operačného programu KaHR Schému na podporu...
17-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: “Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce”
AKTUÁLNA VÝZVA: Výzva na podávanie podprojektov v rámci blokového grantu “Otvárame dvere pre nové možnosti...
17-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: Aby ľudia ľuďom pomáhali
VÝZVA: ABY ĽUDIA ĽUĎOM POMÁHALI - Nitrianska Komunitná nadácia vyhlásila grantový program Aby ľudia...
17-06-2008
sociálne projekty
Výsledky grantu: Zvýšme šancu pracovať
VÝSLEDKY GRANTU – ZVÝŠME ŠANCU PRACOVAŤ: Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE) v spolupráci s Nadáciou...
17-06-2008
veda a výskum
Výzva 2.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
PREBIEHAJÚCA VÝZVA: PODPORA CENTIER EXCELENTNOSTI: Agentúra Ministerstva školstva SR pre Operačný program...
17-06-2008
veda a výskum
Výzva 4.1: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
VÝZVA PRE Bratislavský kraj: PODPORA CENTIER EXCELENTNOSTI: Agentúra Ministerstva školstva SR pre Operačný...
13-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na doplnenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle § 27 a § 28 Nariadenia č. 369/2007
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov, ktorí predložili Pôdohospodárskej platobnej...
12-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na IBR, včelstvá starostlivosť o lesy a ocenenie podniku na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje