Aktuálne výzvy
28-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky výzvy: „Zdravie v školách“
V rozvojovom programe "Zdravie v školách" bolo v roku 2007 k dátumu uzávierky podania projektov do 15.5.2007...
17-08-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Komisia odsúhlasila Slovensku eurofondy za 384 miliárd korún
Európska komisia dnes oficiálne schválila Národný strategický referenčný rámec SR, podľa ktorého bude...
14-08-2007
životné prostredie
Vyhodnotenie projektu EKOPAKY 2007
Vyhodnotenie projektu EKOPAKY 2007, ktorý vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia bolo vyhodnotené...
14-08-2007
sociálne projekty
Výsledky grantového programu: „Nech sa nám netúlajú“
Hodnotiaca komisia grantového programu „Nech sa nám netúlajú“, ktorý vyhlásila COOP Jednota Slovensko,...
10-08-2007
sociálne projekty
Výsledky grantového programu Nadácie SPP: Opora
Grantový program Opora vyhlásila Nadácia SPP. Do termínu uzávierky 2.júla 2007 grantového programu Opora...
06-08-2007
sociálne projekty
Darcovská SMS - nový finančný mechanizmus pre mimovládne organizácie
Zástupcovia asociácie Fórum donorov, spoločností Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a DMS Service ...
02-08-2007
sociálne projekty
Piaty ročník projektu Tesco Charita roku 2008
Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s. vyhlasuje v poradí už piate výberové konanie na partnera projektu...
02-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže ADAM na roky 2008 - 2013
Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu oprávnených žiadateľov...
02-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie výsledkov: Rozvojové projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2007
Na základe Výzvy na predkladanie projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva...
02-08-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie žiadostí: E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostreda a žiakov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov na tému: „E-vzdelávanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje