Aktuálne výzvy
21-02-2020
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom čiastočnom uzavretí 28. výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na Informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-02-2020
priemyseľ a výroba
OPVaI: Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačná program Integrovaná infraštruktúra...
19-02-2020
životné prostredie
SIEA: MH SR pokračuje v podpore nabíjačiek pre elektromobily, zapojiť sa môžu aj podnikatelia
Ministerstvo hospodárstva SR sa naďalej snaží o razantné zvýšenie nabíjacej infraštruktúry na slovenských...
19-02-2020
životné prostredie
SAŽP: O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem
Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto...
17-02-2020
životné prostredie
SAŽP: Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu - obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy
Obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy. Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu Náklady...
17-02-2020
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
14-02-2020
životné prostredie
SIEA: Domácnosti nemôžu zároveň využiť poukážku zo Zelenej domácnostiam a príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie
Domácnosti, ktoré využili alebo využijú pomoc z národného projektu Zelená domácnostiam a Zelená domácnostiam...
13-02-2020
sociálne projekty
MINEDU: Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na duálne vzdelávanie
Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie...
13-02-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2020
Viac informácií nájdete tu: https://mpsr.sk/aktualne/vyzva-ministerstva-podohospodarstva-a-rozvoja-v...
11-02-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP ĽZ: Oznámenie o prebiehajúcich Informačných seminárov k vyhlásenej výzve na materské školy
Zástupcovia miest a obcí, súkromného a štátneho sektora, ktorí sú oprávnenými žiadateľmi finančných...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje