Aktuálne výzvy
24-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám
V Hornom Smokovci sa stretli lesníci na dvojdňovej medzinárodnej konferencii, zameranej na aktuálne problémy...
23-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k 56. a 58. výzve z Informačného seminára uskutočneného 21.1.2020 v Banskej Bystrici
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
23-01-2020
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KŽP: Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci 5. výzva – 22. hodnotiace kolo, 16. výzva – 7. hodnotiace kolo a 29. výzva – 5. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho...
20-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci de minimis)
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
17-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v prostredi PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti...
17-01-2020
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Rozvoj rizikovej analýzy a implementácia antifraudového systému v agendových IS PPA"
Poľnohospodárska platobná agentúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti...
15-01-2020
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách
Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu...
15-01-2020
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 2, špecifický cieľ 2.1.1, Aktivita E
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje