Aktuálne výzvy
04-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
04-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
V nadväznosti a aktualizovanú verziu 7.0 Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho...
04-02-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Začínajúcich podnikateľov so sluchovým postihnutím nadácia podporí sumou 80-tisíc eur
Na Slovensku už rozbehlo svoje podnikanie viac ako 50 podnikateľov so sluchovým postihnutím. Šancu majú...
31-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Určenie finančného limitu pre nadlimitnú zákazku VO
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
31-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
30-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení...
30-01-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 a OP RH SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila Sumárny prehľad - projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 31.12.2013...
29-01-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie č. 104 zo dňa 28.01.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
24-01-2014
životné prostredie
Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014
Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky...
24-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Pohoda za mestom - zoznam finalistov II. kola
Program Pohoda za mestom poskytuje už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje