Aktuálne výzvy
09-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Výzva pre Ovocinársku úniu, Slovenský zväz chovateľov poštových holubov a Slovensky zväz záhradkárov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie...
07-11-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
07-11-2016
životné prostredie
OP-KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
07-11-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
07-11-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-10-2016
sociálne projekty
MV SR: Vyzvane pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier
Ministerstvo vnútra, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo...
11-10-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014...
10-10-2016
životné prostredie
MPSR: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
03-10-2016
životné prostredie
ENVIROFOND: Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným...
03-10-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PRVÉHO OBDOBIA ZNIŽOVANIA VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
Európska komisia v súlade s čl. 4 uvedeného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje