Aktuálne výzvy
21-06-2007
sociálne projekty
Program Opora
Nadácia SPP chce pomocou svojich programov prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
19-06-2007
veda a výskum
Výzva na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách Európskej nadácie pre vedu
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory...
19-06-2007
cestovný ruch, rozvoj vidieka
8. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zverejnená 8. výzva na predkladanie žiadostí...
19-06-2007
priemyseľ a výroba
8. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zverejnená 8. výzva na predkladanie žiadostí...
07-06-2007
priemyseľ a výroba
Výsledky hodnotenia - Výzva de minimis zo 16.8.2006
Na stránke Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania boli zverejnené výsledky hodnotiaceho...
05-06-2007
sociálne projekty
Grantová uzávierka: Dotácia na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci
Uzávierka prijímania žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci...
05-06-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantová podpora projektov v Nitrianskom kraji
Nitrianska komunitná nadácia vyhlásila ďalšie kolo otvoreného grantového programu, v ktorom sa môžu uchádzať...
30-05-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Komunitná nadácia Prešov otvorila druhé grantové kolo
Komunitná nadácia Prešov otvorila 12. apríla 2007 druhé tohtoročné grantové kolo. O grant do výšky 20...
30-05-2007
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantové kolo PORFIX 2007: „SPOLOČNE PRE LEPŠÍ ŽIVOT“
Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. vyhlasuje v spolupráci s Trenčianskou nadáciou a Nadáciou ARX grantové...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje