Aktuálne výzvy
02-07-2007
sociálne projekty
Výsledky: Pomôžeme Vám rozprestrieť krídla
Na stránke Konta Orange boli zverejnené výsledky v rámci Grantového programu Pomôžeme vám rozprestrieť...
02-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie projektov v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“
CIEĽ PROGRAMU Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na výchovné aktivity v oblasti zdravej...
02-07-2007
kultúra a umenie
Výsledky súťaže: Podporíme veľké nápady
Súťaž Podporíme veľké nápady vyhlásilo Konto Orange, n.f. už po piatykrát. Tento rok boli na podporu...
02-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výsledky grantu Otvorená škola - Oblasť športu 2007
Na stánke Ministerstva školstva SR boli zverejnené výsledky výzvy Otvorenej školy - Oblasť športu 2007....
02-07-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ENVIROPROJEKT 2007 - program pre financovanie projektov enviromentálnej výchovy
Vo finančnom programe ENVIROPROJEKT 2007 bolo k dátumu uzávierky podávania projektov - 25. apríl 2007...
22-06-2007
sociálne projekty
Výsledky programu - Počítače pre dobrú vec
Nadácia Pontis v spolupráci s firmou DELL pred časom zverejnili výzvu na predkladanie žiadostí o rozdelenie...
22-06-2007
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis - víťaz III. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú prácu je známy
Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie z 8. júna 2007 sa víťazom III. ročníka Súťaže o najlepšiu...
21-06-2007
sociálne projekty
Program Opora
Nadácia SPP chce pomocou svojich programov prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
19-06-2007
veda a výskum
Výzva na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách Európskej nadácie pre vedu
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory...
19-06-2007
cestovný ruch, rozvoj vidieka
8. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bola zverejnená 8. výzva na predkladanie žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje