Aktuálne výzvy
18-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný...
15-04-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia ohľadom Výzvy v rámci opatrenia 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
13-04-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia ohľadom Výzvy v rámci opatrenia 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
09-03-2016
priemyseľ a výroba
OPVaI: Vyhlásená výzva 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom...
19-02-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Žiaci druhého stupňa ZŠ dostanú príspevok na učebnice angličtiny
Po tom, ako v minulom roku dostali učebnice angličtiny žiaci prvého stupňa základných škôl, už majú dôvod...
18-02-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
16-02-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky zameraná na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie (SK PRES)
Grantová schéma predsedníctva pre mimovládne organizácie a školy Zapojte sa do slovenského predsedníctva,...
11-02-2016
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MINEDU: Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)
Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje