Aktuálne výzvy
13-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Rozdelili granty rozvojovej pomoci pre Balkán
Projekty slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid pre Balkán dňa 7.7.2009 odsúhlasila projektová komisia....
10-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Dotácie na všeobecne prospešné aktivity
Pod Ministerstvom pôdohospodárstva je stále aktuálna výzva na podporu všeobecne prospešných aktivít v...
09-07-2009
sociálne projekty
Nadačný fond ST podporil znevýhodnených
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda podporil v rámci dvoch grantových kôl pre znevýhodnené...
08-07-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Predĺženie termínu podávania žiadostí z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, LEADER
Nitriansky samosprávny kraj na základe usmernenia MP SR pre opatrenie osi 4 PRV SR predlžuje termín podávania...
06-07-2009
sociálne projekty
Predĺženie termínu predkladania žiadostí v rámci výziev OP ZaSI
Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia na požiadanie SORO FSR predlžuje termín predkladania...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizovaný Programový manuál k OP Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva SR na svojej stránke zverejnila dňa 3.7.2009 informáciu o aktualizácii...
06-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov z PRV SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených...
06-07-2009
sociálne projekty
Grantový program: Program OPORA 2009
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis: Víťazi súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci
Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy SR,v rámci Operačného programu Výskum...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje