Aktuálne výzvy
24-04-2014
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,...
24-04-2014
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...
24-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Výzva na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov...
22-04-2014
sociálne projekty
Oznam: Po veľkonočných sviatkoch sa na východnom Slovensku otvárajú stavby v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR,...
22-04-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatra Banky: NOVÝ GRANTOVÝ PROGRAM VIAC DIZAJNU PRIJÍMA PROJEKTY!!!
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov...
22-04-2014
životné prostredie
NRSR: Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila...
17-04-2014
sociálne projekty
MFSR: Vláda schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Vláda SR na svojom rokovaní ako jeden z prvých programových dokumentov na čerpanie eurofondov od roku...
17-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
17-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila...
16-04-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Programový manuál verzia 3.2
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje