Aktuálne výzvy
30-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o výsledkoch odborného hodnotenia v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 (2.kolo)
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje - v súvislosti s výsledkom odborného hodnotenia...
30-04-2014
veda a výskum
OPVaV: Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
30-04-2014
veda a výskum
OPVaV: Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
30-04-2014
veda a výskum
OP VaV: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...
24-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Šanca pre váš región 2014
V Nadácii Orange veríme, že aktívni ľudia na Slovensku môžu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí,...
24-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam k žiadostiam o poskytnutie zostatkových finančných prostriedkov z programu JESSICA
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že žiadosti o poskytnutie zostatkových...
24-04-2014
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,...
24-04-2014
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...
24-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Výzva na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov...
22-04-2014
sociálne projekty
Oznam: Po veľkonočných sviatkoch sa na východnom Slovensku otvárajú stavby v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje