Aktuálne výzvy
07-12-2009
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Informácie ku grantovému programu Zelené oázy
Do 30. novembra 2009 bolo do nadácie Ekopolis doručených 316 predbežných žiadostí o podporu v grantovom...
07-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Nová Príručku pre žiadateľa o NFP z PRV 2007-2013
PPA oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Príručku...
07-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA odštarovala priame platby
V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na...
25-11-2009
sociálne projekty
Pri Trenčíne sa maloletí utečenci učia po slovensky
Možnosť naučiť sa po slovensky a navštevovať miestnu školu majú aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovak...
24-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP Rybné hospodárstvo: Zoznam uzatvorených zmlúv k 31.10.2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Zoznam uzatvorených zmlúv...
24-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Povinnosť predkladania Evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín k 1.decembru
Ústredný portál verejnej správy informoval na svojej internetovej stránke o povinnosti podnikateľov,...
24-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Novelizácia zákona o spotrebnej dani z vína
V Zbierke zákonov bol zverejnený nový Zákon č. 472/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z....
24-11-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Vzorové dokumenty vyhlásenia ručiteľa pre účel zabezpečenia vyplatenia zálohovej platby, opatrenie 3.4, 4.3
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR...
23-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie MP SR o výške doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky oznamuje výšku sadzieb pre jednotlivé doplnkové národné...
03-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí na propagačné programy spolufinancované EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa: - PROPAGAČNÝCH...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje