Aktuálne výzvy
31-01-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizovaný Programový manuál
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
07-01-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Agroenvironmentálne opatrenia a transformácia agroenvironmentu v roku 2009
Oznam pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o transformáciu pôvodného agroenvironmentálneho...
18-12-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Poľsko-Slovensko: Zmena termínu vyhlásenia druhej výzvy
Na stránke www.plsk.eu bol uverejnený oznam týkajúci sa zmeny plánovaného začiatku druhej výzvy na predkladanie...
18-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA: Predĺženie intervenčného obdobia pre sušené odtučnené mlieko
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznámila na svojej internetovej stránke, že podľa čl. 1 nariadenia...
18-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA: Predĺženie výzvy - Dotácia na dávkovacie zariadenie surového kravského mlieka pre chovateľa
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie o predĺžení výzvy...
14-12-2009
životné prostredie
OP ŽP: Zoznam schválených žiadostí v rámci operačného cieľa 4.5
Na stránke Operačného programu Životné prostredie boli zverejnené výsledky v rámci prioritnej osi č....
07-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadosti o zmenu individuálnej kvóty mlieka z dodávky na priamy predaj a naopak
S ohľadom na zvýšený záujem výrobcov mlieka o priamy predaj mlieka prostredníctvom mliečnych aov...
07-12-2009
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Informácie ku grantovému programu Zelené oázy
Do 30. novembra 2009 bolo do nadácie Ekopolis doručených 316 predbežných žiadostí o podporu v grantovom...
07-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Nová Príručku pre žiadateľa o NFP z PRV 2007-2013
PPA oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Príručku...
07-12-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA odštarovala priame platby
V prvom termíne povolenom predpismi EÚ vydáva Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) rozhodnutia na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje