Aktuálne výzvy
16-02-2009
sociálne projekty
Nadačný fond Slovak Telekom vyhlásil nové oblasti podpory na rok 2009
Od roku 2009 je poslaním Nadačného fondu Slovak Telekom prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej...
16-02-2009
životné prostredie
Grantový fond: Živá energia
Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke nový grantový fond Živá energia. Nadačný...
13-02-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Slovenskej sporiteľne: Nové grantové programy 2009
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila nové grantové programy na rok 2009. AKÉ PROGRAMY PODPORÍ NADÁCIA...
05-02-2009
životné prostredie
Grantový program: ĽUDIA PRE STROMY opäť vyhlásený
Už 4. ročník grantového programu Ľudia pre stromy vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom...
30-01-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky grantu: Detské ihriská
Karpatská nadácia v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. v rámci grantového programu Detské...
19-01-2009
životné prostredie
Environmentálne záťaže
Na internetovej stránke www.changenet.sk bol zverejnený článok s názvom Environmentálne záťaže – kedy...
19-01-2009
životné prostredie
Mestá chcú energeticky efektívnejšie budovy
Verejný sektor musí stáť v predných líniách v boji za vyššie štandardy energetickej efektívnosti budov....
08-01-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky: PrieStory 2009
Na internetovej stránke Nadácie Ekopolis boli zverejnené informácie o výsledkoch programu PrieStory...
10-12-2008
veda a výskum
Aktuálne: Zverejnená nová príručka pre OP Výskum a vývoj
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukurálne fondy EÚ zverejnila na svojej internetovej stránke...
02-12-2008
veda a výskum
Výzvy MŠ SR: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje