Aktuálne výzvy
02-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informácia ohľadne vyplácania podpôr na zvieratá
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej stránke informáciu ohľadne vyplácania podpôr na...
01-10-2009
sociálne projekty
GRANTOVÝ PROGRAM – HLADÁME ĎALŠÍ ZMYSEL - PRE PODNIKANIE
Spoločnosť T-Mobile Slovensko v spolupráci s Nadáciou Pontis, Nadáciou Integra a Asociáciou nepočujúcich...
01-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Usmernenie PPA k zmenenej výzve PRV 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
30-09-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové vzory záložných zmlúv
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
30-09-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených...
30-09-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Stav poľnohospodárskej techniky k 31.12.2008
Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR bol zverejnený dokument o stave v poľnohospodárskej mechanizácii...
30-09-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Predĺženie termínu prijímania projektov PRV 1.1. Modernizácia fariem
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
21-09-2009
sociálne projekty
VÝZVA OPZ 2009/2.1/02: Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktútry ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Dňa 18. septembra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR - Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
21-09-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA k predkladaniu žiadosti na opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat z PRV 2004 - 2006
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznámenie k predkladaniu...
21-09-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
GRANTOVÝ PROGRAM: Talenty Novej Európy
Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., vyhlasujú v poradí už 3. ročník úspešného grantového...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje