Aktuálne výzvy
15-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
DÔLEŽITÉ !!! Zmena adresy Environmentálneho fondu
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov...
15-12-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
08-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program cezhraničnej spolupráce: Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP
V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie...
08-12-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program cezhraničnej spolupráce: Seminár pre prijímateľov
Dňa 10.12.2014 bude v priestoroch Hotela Marlene v Oščadnici Oddelenie kontroly programov cezhraničnej...
08-12-2014
sociálne projekty
Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa NFP pre národné projekty....
08-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1289/2014 z 3.decembra...
08-12-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020
V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020...
08-12-2014
sociálne projekty
OP Zdravodníctvo: Odporúčania Riadiaceho orgánu k procesu verejného obstarávania
Vážený žiadateľ o nenávratný finančný príspevok, Vážený prijímateľ pomoci, vzhľadom na množiace sa...
28-11-2014
sociálne projekty
Programový manuál pre Operačný program Bratislavský kraj verzia 11
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje žiadateľom, že dňa 26. novembra 2014 nadobudla...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje