Aktuálne výzvy
02-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Kultúra národnostných menšín
· Termíny predkladania žiadosti v roku 2006 : 20. február 2006 · MK SR môže poskytnúť dotáciu...
02-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Obnovme si svoj dom
· Útvar zodpovedný za administráciu programu : sekcia kultúrneho dedičstva MK SR · · ...
02-02-2006
kultúra a umenie
Podmienky poskytovania dotácií v programe Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
· Termíny predkladania žiadosti v roku 2006 : do 28. február 2006 Účel dotácie ...
31-01-2006
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Vyhlásenie podmienok programu pre financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania
ENVIROPROJEKT 2006 1. Program ENVIROPROJEKT 2006 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (MŠ...
26-01-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
! ! ! ! AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV k zverejnenej výzve pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia ! ! ! ! !
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR s účinnosťou od 31.01.2006 pozastavuje prijímanie žiadostí...
26-01-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
! ! ! ! AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV k zverejnenej výzve pre opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia ! ! ! ! !
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR s účinnosťou od 31.01.2006 pozastavuje prijímanie žiadostí...
24-01-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva na Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia.
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Základná infraštruktúra...
20-01-2006
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktuálna výzva pre Opatrenie č. 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky
Opatrenie č. 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 1....
20-01-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pozvánka na kurz odpadového hospodárstva 06. – 17. marec 2006.
Dávame Vám do pozornosti vzdelávací kurz „Odpadové hospodárstvo“ Miesto konania: Agroinštitút Nitra,...
19-01-2006
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Aktuálna výzva Podopatrenie č. 4.1 Plnenie noriem
Podopatrenie č. 4.1 Plnenie noriem v rámci PRV SR Projekty sa podávajú v termíne od 20.02.2006 do...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje