cestovný ruch, rozvoj vidieka
2020-10-15
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Cestovný ruch - poskytnutie pomoci z dôvodu Covid-19
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránky informáciu o poskytnutí...
2020-01-23
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KŽP: Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci 5. výzva – 22. hodnotiace kolo, 16. výzva – 7. hodnotiace kolo a 29. výzva – 5. hodnotiace kolo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-02-11
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MINEDU: Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)
Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003...
2015-07-15
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Usmernenie PPA č. 2/2015
Usmernenie PPA č. 2/2015 k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k...
2015-06-23
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Oznámenie zo dňa 19.06.2015 (Výzva č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
2015-01-30
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Začal sa najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku
Bratislava (29. januára 2015) – Včera sa začal najvýznamnejší turistický veľtrh na Slovensku, ktorého...
2014-11-19
cestovný ruch, rozvoj vidieka
USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2014-10-31
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
2014-10-28
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s...
2014-10-14
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informačné semináre k výzve s kódom KaHR-31DM-1401
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje