Aktuálne výzvy
25-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava...
11-07-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu
Vypísali sme novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie...
11-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov z PRV 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,...
11-07-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení vyzvania na predkladanie ŽoNFP pre projekty technickej pomoci
Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
04-07-2017
sociálne projekty
MINV: Úrad splnomocnenca vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií...
04-07-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
23-06-2017
životné prostredie
MŽP SR: Nový enviro projekt má naučiť deti separovať odpad
Slovensko má v triedení odpadu veľké rezervy, spomedzi krajín Európskej únie má jedny z najhorších výsledkov....
23-06-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl, ktorá pamätá na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Viac asistentov do škôl, príspevok pre deti z chudobných rodín v škôlkach, priestor pre normalizáciu...
23-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú...
19-06-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 16. 06. 2017 na svojej internetovej stránke Príručku...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje