životné prostredie
2022-09-30
životné prostredie
EF 2022 - Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil dnes na svojej...
2020-03-05
životné prostredie
SAŽP: SÚŤAŽ ZELENÝ MERKÚR vyhrala spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom
Výsledky súťaže Zelený Merkúr, ktorá je zameraná na environmentálne správanie firiem podnikajúcich v...
2020-03-05
životné prostredie
SAŽP: ZELENÝ SVET: JE TO V MOJICH RUKÁCH
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 25. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti...
2020-03-05
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE
Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove...
2020-03-03
životné prostredie
OP KŽP: Prezentácia k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
Dňa 27.2 a 28.2. 2020 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre v Prešove...
2020-03-02
životné prostredie
SIEA: O poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu bude možné znova žiadať už v marci
Slovenská inovačná a energetická agentúra v prvých tohtoročných kolách projektu Zelená domácnostiam II...
2020-02-24
životné prostredie
SAŽP: SAŽP NA NÁVŠTEVE V ČESKEJ CENII
V dňoch 11. – 13. februára 2020 navštívili zástupcovia SAŽP a MŽP SR kolegov z Českej informační agentúry...
2020-02-21
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom čiastočnom uzavretí 28. výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na Informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2020-02-19
životné prostredie
SIEA: MH SR pokračuje v podpore nabíjačiek pre elektromobily, zapojiť sa môžu aj podnikatelia
Ministerstvo hospodárstva SR sa naďalej snaží o razantné zvýšenie nabíjacej infraštruktúry na slovenských...
2020-02-19
životné prostredie
SAŽP: O financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu je historicky najväčší záujem
Tretí ročník Zeleného vzdelávacieho fondu poukázal na jeho rastúcu popularitu a opodstatnenie. V tomto...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje