životné prostredie
2019-01-07
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-12-17
životné prostredie
OP KŽP: Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam II
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-10-16
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 4 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-10-12
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-10-11
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-08-02
životné prostredie
SIEA: Najbližšie kolo Zelenej domácnostiam bude určené len pre kotly na biomasu
Domácnosti z mimobratislavských regiónov môžu 7. augusta 2018 požiadať o poukážky len na kotly na biomasu....
2018-06-15
životné prostredie
SIEA: V pilotnom projekte Zelená domácnostiam budú už len dve kolá
Posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom...
2018-04-17
životné prostredie
OP KŽP: Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-04-09
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 39. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2018-03-20
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie k Výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje