Aktuálne výzvy
27-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Riešenie prebytkov kukurice na Slovensku
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyzýva poľnohospodárov, aby nahlásili na Pôdohospodársku platobnú agentúru...
24-10-2008
sociálne projekty
Výzva Nadácie Intenda: Informácie, ktoré otvárajú príležitosti
AKTUÁLNY GRANT: Nadácia Intenda zverejnila v rámci Nadačného fondu Slovak Telekom štvrté grantové kolo...
24-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové nariadenia týkajúce sa prechodu na eurá
OZNÁMENIE: V zbierke zákonov boli zverejnené nové Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach...
24-10-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nová vyhláška: Priznávanie sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
OZNÁMENIE: V zbierke zákonov bola zverejnená nová Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky...
21-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nové: Nariadenie vlády týkajúce sa výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
OZNÁMENIE: V zbierke zákonov bolo zverejnené nové Nariadenie vlády Slovenskej republiky 386/2008, ktorým...
20-10-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zverejnený zoznam prijatých žiadostí a podpísaných zmlúv pre opatrenia 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol zverejnený zoznam prijatých projektov v rámci opatrení...
17-10-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Blíži sa koniec výzvy: Program obnovy dediny
Už o pár dní sa končí predkladanie projektov v rámci výzvy, ktorú zverejnila Slovenská agentúra životného...
17-10-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Už o pár dní sa končí predkladanie projektov v rámci výzvy, ktorú zverejnila Slovenská agentúra životného...
03-10-2008
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja: Výzva pre opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom samosprávnom kraji
AKTUÁLNA VÝZVA: Fond sociálneho rozvoja zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...
03-10-2008
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
ZELENÉ OÁZY 2009: Nadácia Ekopolis vyhlásila 3. ročník environmentálneho grantového programu Zelené...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje