Aktuálne výzvy
02-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
02-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
30-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Na stránke ROP bol zverejnený zoznam schválených žiadostí z 1. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci...
28-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva Nadácie VÚB : Podpora účasti vzdelávacích inštitúcií na obnove banskoštiavnickej Kalvárie
Na stránke Nadácie VÚB bola dňa 27.mája 2008 uverejnená výzva pre poskytnutie ďalšej formy pomoci v...
28-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Priebežná výzva v rámci OP Bratislavský kraj: Regionálna a mestská hromadná doprava
NEPREHLIADNITE! PRIEBEŽNÁ VÝZVA - Stále prebieha pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný...
28-05-2008
priemyseľ a výroba
Aktuálna výzva: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
AKTUÁLNA VÝZVA v rámci Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospodársky rast pre opatrenie 1.1.1...
28-05-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Prebiehajúca výzva: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR má stále otvorenú výzvu, ktorú vyhlásilo v mesiaci apríl v rámci operačného...
27-05-2008
priemyseľ a výroba
Blíži sa uzávierka: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
27-05-2008
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Blížiaca sa uzávierka: 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
27-05-2008
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje