Aktuálne výzvy
03-06-2008
sociálne projekty
Blíži sa uzávierka výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ o nenávratný finančný rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna...
03-06-2008
priemyseľ a výroba
Blíži sa termín uzávierky: 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
NEPREHLIADNITE! Blíži sa uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného...
03-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva OP Rybné hospodárstvo: 2.1 Investície do akvakultúry
AKTUÁLNA VÝZVA: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), dňa 2.6. 2008 vyhlásila výzvu na predkladania...
03-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva OP Rybné hospodárstvo: 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
AKTUÁLNA VÝZVA: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), dňa 2.6. 2008 vyhlásila výzvu na predkladania...
03-06-2008
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
VÝSLEDKY: COMENIUS – ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
Výsledky akcie Comenius - ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov podaných k termínu 31.03.2008...
03-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva stále aktuálna: 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
VÝZVA pre opatrenie 2.1. Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení...
03-06-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: 1.7 Využívanie poradenských služieb
NEPREHLIADNITE! VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských...
02-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
02-06-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva: 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
NOVINKA: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 30. 5. 2008 vyhlásilo výzvu na predkladanie...
30-05-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výsledky ROP 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
Na stránke ROP bol zverejnený zoznam schválených žiadostí z 1. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje