životné prostredie
2008-07-23
životné prostredie
Výzva: 1.3.Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-07-23
životné prostredie
Výzva: 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-07-15
životné prostredie
Na skládky nie sme krátki!: Účastníci súťaže zmapovali 127 nelegálnych skládok
Občianske združenie Tatry vyhlásilo víťazov súťaže Na skládky nie sme krátki. Počas súťaže, okrem iných...
2008-07-15
životné prostredie
Výzva: Opatrenie 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-06-17
životné prostredie
Výzva: Greenways 2008
AKTUÁLNA VÝZVA – 5.ROČNÍK PROGRAMU GREENWAYS: Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou T-Mobile...
2008-06-04
životné prostredie
Grantový program: Separujte s Hugom!
VÝZVA: Občianske združenie Tatry vyhlásilo grantový program „Separujte s Hugom“ s podtitulom „Neseparujte...
2008-05-27
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
2008-05-27
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
2008-05-27
životné prostredie
Výzva MŽP SR: Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
2008-05-27
životné prostredie
Výzva MŽP SR na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Ochrana ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 22. mája 2008 novú výzvu na predkladanie žiadostí...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje