životné prostredie
2010-11-02
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Program Pohoda za mestom
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že Program Pohoda za mestom podporí...
2010-10-15
životné prostredie
SAŽP: Súťaže pre školy Oči na stopkách a Hodina s ekostopou
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila na školský rok 2010/2011 dve nové súťaže pre...
2010-02-22
životné prostredie
OPŽP: 2. Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
2010-02-18
životné prostredie
OP ŽP: Výzvy 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dlho očakávané výzvy na podávanie projektov na podporu...
2010-02-05
životné prostredie
MH SR schválilo doteraz dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu v hodnote takmer 1,5 mil. eur
Komisia MH SR zriadená na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia...
2009-12-14
životné prostredie
OP ŽP: Zoznam schválených žiadostí v rámci operačného cieľa 4.5
Na stránke Operačného programu Životné prostredie boli zverejnené výsledky v rámci prioritnej osi č....
2009-12-07
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Informácie ku grantovému programu Zelené oázy
Do 30. novembra 2009 bolo do nadácie Ekopolis doručených 316 predbežných žiadostí o podporu v grantovom...
2009-11-02
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu...
2009-10-08
životné prostredie
MH SR schválilo prvé dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
V minulom týždni po prvýkrát zasadala komisia Ministerstva hospodárstva SR na posudzovanie žiadostí o...
2009-10-05
životné prostredie
Súťaž Plecháčik motivuje k zberu kovových obalov
Občianske združenie Tatry v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš vyhlásili...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje