životné prostredie
2009-06-03
životné prostredie
Výzva OP ŽP: 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Na stránke MŽP SR bola zverejnená nová výzva z Operačného...
2009-03-04
životné prostredie
Ľudia pre stromy: Štatistika prijatých projektov
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
2009-03-04
životné prostredie
Nadácia Ekopolis informovala na svojej internetovej stránke o tom, že do programu Ľudia pre stromy bolo...
2009-02-19
životné prostredie
Združenie Jablonka: Projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách
Združenie Jablonka rozbieha nový projekt zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách. Chce vytvoriť...
2009-02-19
životné prostredie
MŽP SR vyhlasuje nové výzvy na prekladanie žiadostí o NFP v rámci OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
2009-02-16
životné prostredie
Grantový fond: Živá energia
Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke nový grantový fond Živá energia. Nadačný...
2009-02-05
životné prostredie
Grantový program: ĽUDIA PRE STROMY opäť vyhlásený
Už 4. ročník grantového programu Ľudia pre stromy vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s generálnym partnerom...
2009-01-19
životné prostredie
Environmentálne záťaže
Na internetovej stránke www.changenet.sk bol zverejnený článok s názvom Environmentálne záťaže – kedy...
2009-01-19
životné prostredie
Mestá chcú energeticky efektívnejšie budovy
Verejný sektor musí stáť v predných líniách v boji za vyššie štandardy energetickej efektívnosti budov....
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje