životné prostredie
2008-11-27
životné prostredie
Viac dotácií z Environfondu pre tento rok
KEDY, KDE A O ČOM SA ROKOVALO? Vláda SR na svojom rokovaní dňa 19.novembra 2008 schválila návrh na...
2008-11-25
životné prostredie
Nová výzva: Blokový grant EMVO-TUR
Na stránke nadácie Ekopolis bola zverejnená informácia o nej výzve v rámci Blokového grantu EMVO – TUR. ČO...
2008-10-03
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
ZELENÉ OÁZY 2009: Nadácia Ekopolis vyhlásila 3. ročník environmentálneho grantového programu Zelené...
2008-09-23
životné prostredie
Výzvy OP ŽP v rámci prioritnej osi 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny.
VÝZVA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí...
2008-07-23
životné prostredie
Výzvy MŽP SR: 1.1 Vodovody a 1.2 Kanalizácie
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 14.7. 2008 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-07-23
životné prostredie
Výzva EKOPOLIS: Blokový grant EMVO-TUR
VÝZVA NADÁCIE EKOPOLIS: Na stránke Nadácie Ekopolis bola zverejnená II. výzva v rámci Blokového grantu...
2008-07-23
životné prostredie
Výzva: 2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-07-23
životné prostredie
Výzva: 1.3.Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-07-23
životné prostredie
Výzva: 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
AKTUÁLNA VÝZVA: Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný...
2008-07-15
životné prostredie
Na skládky nie sme krátki!: Účastníci súťaže zmapovali 127 nelegálnych skládok
Občianske združenie Tatry vyhlásilo víťazov súťaže Na skládky nie sme krátki. Počas súťaže, okrem iných...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje