životné prostredie
2014-02-13
životné prostredie
OP ŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.01.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-02-12
životné prostredie
OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
2014-02-04
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.4
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-02-04
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2014-01-24
životné prostredie
Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014
Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky...
2014-01-21
životné prostredie
Enviromentálny fond: Informácia pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci špecifikácie činností pre rok 2014
Environmentálny fond dnes (21.01.2014) rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory...
2014-01-10
životné prostredie
REPIS – oznámenie o ukončení činnosti
Kancelárie Regionálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS) skončili svoju činnosť k 31. 12....
2014-01-10
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2013
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-01-07
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje