životné prostredie
2014-06-11
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO-4-13-3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 5. júna 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve...
2014-06-11
životné prostredie
OP Životné prostredie: O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom OPŽP-PO2-14-1-VP pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami
MŽP SR ako RO pre OPŽP zverejnilo O Z N A M o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov s kódom...
2014-05-30
životné prostredie
OP Životné prostredie: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
2014-04-24
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, kde minister MŽP SR nerozhodol o ich podporení 2014
Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu,...
2014-04-24
životné prostredie
Enviromentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014, o ktorých podpore rozhodol minister MŽP SR 2014
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...
2014-04-24
životné prostredie
OP Životné prostredie: Výzva na predloženie prihlášok do súťaže “NEVÁHAJ A BUĎ EKO-AKČNÝ!”
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov...
2014-04-22
životné prostredie
NRSR: Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila...
2014-04-17
životné prostredie
OP Životné prostredie Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2014-04-17
životné prostredie
OP Životné prostredie Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila...
2014-04-11
životné prostredie
OP Životné prostredie: Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje