životné prostredie
2015-01-16
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-12-27
životné prostredie
OP ŽP: Informácia o nezverejnení harmonogramu predkladania žiadostí o NFP na rok 2015
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu...
2014-12-27
životné prostredie
OP ŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4
Na stránke www.opzp.sk, bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4, ktorá...
2014-12-27
životné prostredie
OP Kvalita životného prostredia: Indikatívny harmonogram výziev na obdobie marec 2015 - február 2016
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle...
2014-12-15
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-11-24
životné prostredie
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2014-11-20
životné prostredie
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.10.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-11-20
životné prostredie
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-1
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí...
2014-11-18
životné prostredie
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1
Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje