životné prostredie
2014-11-13
životné prostredie
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2014-11-13
životné prostredie
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-2
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2014-10-31
životné prostredie
Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia
Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 –...
2014-10-17
životné prostredie
Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-10-14
životné prostredie
Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie
Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.euractiv.sk/separovanie-a-samosprava/clanok/novy-z...
2014-10-14
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k...
2014-07-09
životné prostredie
OPŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie – predĺženie termínu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2014-07-09
životné prostredie
OPŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí...
2014-07-09
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP, verzia 9.1
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného...
2014-06-19
životné prostredie
OPŽP: Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Operačný program Vzdelávanie si Vás dovoľuje informovať, že MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje