životné prostredie
2015-03-02
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 12/2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2015-03-02
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2015-03-02
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie č. 2 k výzve s kódom č. OPŽP-PO2-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 24. februára 2015 vydalo Usmernenie č. 2 k...
2015-02-13
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti Zoznamy OP ŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2015-02-13
životné prostredie
OPŽP: Základné dokumenty Monitorovacieho výboru pre OP KŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia...
2015-02-06
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31. 01. 2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2015-01-30
životné prostredie
OPŽP: Oznámenie k aktualizácii Informácie pre prijímateľov č. 7
Na základe medializovaných informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci...
2015-01-23
životné prostredie
OPŽP: Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov...
2015-01-16
životné prostredie
OPŽP: Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č. 7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2015-01-16
životné prostredie
OPŽP: Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16.1.2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje