životné prostredie
2015-11-09
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotitežov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 4 , špecifický ciež 4.3.1
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovatežský orgán pre Operačný program Kvalita...
2015-11-05
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotitežov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický ciež 3.1.1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovatežský orgán pre Operačný program Kvalita životného...
2015-11-05
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateža, verzia 4.3
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovatežský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-11-05
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie pre prijímatežov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovatežský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-10-06
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateža, verzia 4.2
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovatežský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-10-06
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateža č. 15/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovatežský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-09-22
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO4-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 16. septembra 2015 vydalo Usmernenie č. 1...
2015-09-21
životné prostredie
OP ŽP: Zoznam údajov o prijímatežoch k 31.7.2015
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2015-08-12
životné prostredie
OPŽP: Informácia č. 8 pre prijímatežov v rámci Operačného programu Životné prostredie
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovatežský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
2015-08-12
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateža č. 14/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovatežský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje