životné prostredie
2016-06-16
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-05-20
životné prostredie
OP KŽP: Príručka pre žiadateľa v znení opravy zrejmej nesprávnosti k 14. výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-05-11
životné prostredie
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári...
2016-05-03
životné prostredie
OP KŽP: Úspešné europrojekty OP ŽP a informácie k OP KŽP počas výstavy v ministerskom átriu
Príklady dobrej praxe Operačného programu Životné prostredie sú od dnešného dňa predstavené verejnosti...
2016-04-27
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 11. výzvu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-04-27
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre 10. výzvu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje