životné prostredie
2014-01-07
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-01-07
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 7 pre OPŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2014-01-07
životné prostredie
OPŽP: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2013-12-18
životné prostredie
OP Životné prostredie: Zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom...
2013-12-16
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Nestlé pre vodu v krajine
Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine....
2013-12-13
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.11.2013
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2013-12-12
životné prostredie
OP Životné prostredie: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO3-13-2 zo dňa 25. 02. 2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Životné...
2013-12-09
životné prostredie
OP ŽP: Správa o vyhodnotení výzvy OPŽP-PO7-12-1 zo dňa 31.10.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné...
2013-10-23
životné prostredie
OPŽP: Mapa vzorových úspešne realizovaných projektov OP Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje