životné prostredie
2012-10-31
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2012-10-10
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.9.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2012-09-27
životné prostredie
Nadačný fond Živá energia: Výsledky programu
Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE Energia, a.s. vytvorili Nadačný fond Živá energia, ktorého cieľom...
2012-09-18
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2012-07-15
životné prostredie
OPŽP: Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.6.2012
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2012-05-04
životné prostredie
REPIS: Pozvánka na seminár “Prioritná os č.3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy”
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Nitra pozýva na REGIONÁLNY INFORMAČNÝ SEMINÁR...
2012-04-03
životné prostredie
OP ŽP: Konzultačný deň k projektom pripravovaným v rámci výzvy: OPŽP-P02-11-1 Ochrana pred povodňami v Žiline
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Žilina zverejnilo na stránke Operačného...
2012-02-20
životné prostredie
OP ŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Životné...
2011-11-10
životné prostredie
OP Životné prostredie: Konferencia: Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2011
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie organizuje...
2011-10-30
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 2 k výzve OPŽP-PO4-11-3
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27. októbra 2011 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje