životné prostredie
2011-10-04
životné prostredie
OPŽP: Výzva v rámci Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo...
2011-09-21
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3 - predĺženie termínu predkladania žiadostí o NFP
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojej stránke usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3, ktorá...
2011-07-22
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2011
Na stránke Operačného programu Životné prostredie bol zverejnený aktualizovaný harmonogram výziev na...
2011-07-15
životné prostredie
Živá energia: Podprorené projekty
V treťom ročníku podporil Nadačný fond Živá energia ďalších 11 projektov v celkovej sume 30 000 €. Do...
2011-07-15
životné prostredie
Greenways 2011: Podporené projekty
Nadácia Ekopolis zverejnila na svojej internetovej stránke Projekty podporené z programu Greenways 2011. NA...
2011-04-29
životné prostredie
Nadácia Ekopolis: Živá energia - podpora nápadov zameraných na obnoviteľné zdroje energie
Nadačný fond Živá energia bol vytvorený v roku 2009 v spolupráci ZSE Energia, a.s. a Nadácie Ekopolis,...
2011-03-03
životné prostredie
OP ŽP: Zrušenie výzvy OPŽP-PO4-11-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2011-02-10
životné prostredie
Zelené oázy 2011: Postupujúce projektu do 2. kola
Na stránke Nadácie Ekopolis, bola zverejnená informácia o grantovom programe Zelené oázy 2011, podporovaného...
2011-02-08
životné prostredie
OP Životné prostredie: Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v operačných cieľov 4.1 a 4.2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 2.2.2011 výzvu k prioritnej osi...
2010-11-02
životné prostredie
EkoFond: Výzva: Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP, zverejnil výzvu na podávanie projektov v druhom kole programu...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje