životné prostredie
2014-04-09
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. apríla 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
2014-04-09
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.03.2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-03-31
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-13-3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
2014-03-06
životné prostredie
OP ŽP: Zoznamy projektov OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
2014-02-28
životné prostredie
OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
2014-02-28
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného programu...
2014-02-28
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Harmonogramu výziev
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
2014-02-28
životné prostredie
OP ŽP: Nové informačné publikácie o OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2014-02-14
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizácia „Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
2014-02-13
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie č. 2 k výzve č. OPŽP-PO1-13-1
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 12. februára 2014 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje