životné prostredie
2019-10-24
životné prostredie
SIEA: Posledné tohtoročné kolo Zelenej domácnostiam II je určené pre kotly na biomasu
V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam II, ktoré bude otvorené 22. októbra 2019, budú môcť...
2019-10-14
životné prostredie
SAŽP: Envirorezort spúšťa ďalšie kolo Zeleného vzdelávacieho fondu
Ministerstvo životného prostredia SR 11. októbra vyhlásilo ďalšiu výzvu na podporu envirovzdelávacích...
2019-10-02
životné prostredie
OP KŽP: 55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2019-10-02
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 3 k 48. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
2019-10-02
životné prostredie
OP KŽP: Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2019-10-02
životné prostredie
OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita...
2019-10-02
životné prostredie
OP KŽP: Uzatvorenie 39. výzvy zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita...
2019-07-18
životné prostredie
SIEA: V Zelenej domácnostiam II budú na jeseň vyhlásené ďalšie štyri kolá
O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti v roku 2019 požiadať...
2019-06-26
životné prostredie
OP KŽP: Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Dovoľujeme si Vás informovať o prebiehajúcej dotačnej možnosti zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích...
2019-06-18
životné prostredie
SIEA: Na tepelné čerpadlá bude v júlovom kole k dispozícii 1,5 milióna €
Slovenská inovačná a energetická agentúra v 11. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 341 poukážok...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje