životné prostredie
2016-10-10
životné prostredie
MPSR: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
2016-10-03
životné prostredie
ENVIROFOND: Prehľad podporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným...
2016-09-27
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 12. Výzve zameranej na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
2016-09-27
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 9. Výzve zameranej optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
2016-09-27
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 8. Výzve zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
2016-09-27
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 7. Výzve zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre Operačný...
2016-09-12
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 3. výzve zameranej na prieskum environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-09-12
životné prostredie
Oznam o vydaní Usmernenia č. 3 k 4. výzve zameranej na monitorovanie environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
2016-09-12
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 2 k 5. výzve zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje