sociálne projekty
2013-11-11
sociálne projekty
Nadácia Orange: Pomôžme si rozprávkou
Občianske združenie Návrat, ktorého činnosť Nadácia Orange dlhodobo podporuje, organizuje diskusiu o...
2013-10-23
sociálne projekty
MV SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti...
2013-10-11
sociálne projekty
Nadácia Orange: Darujte Vianoce 2013
Dvanásty ročník programu Darujte Vianoce opäť umožní ochotným darcom plniť sny chorým, opusteným, bez...
2013-10-07
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Výzva GSK: Projekty na podporu seniorov
Pri príležitosti Svetového dňa seniorov vyhlasuje Fond GSK Jesennú výzvu 2013. Projekty na podporu seniorov...
2013-10-07
sociálne projekty
OPZ: Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní OPZ za rok 2012
Európska komisia schválila výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za obdobie január...
2013-10-07
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01
Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať dňa 24.10. 2013 v Nitre...
2013-09-27
sociálne projekty
IKEA: projekt „Pre najdôležitejších ľudí na svete“
Nachádza sa vo vašom okolí organizácia, ktorá sa venuje deťom? Myslíte si, že by IKEA mohla svojimi výrobkami...
2013-09-27
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Grantovy program Aktívne občiansko a inkúzia
Nadácia Ekopolis vyhlásila spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre...
2013-09-24
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva OPZ 2013/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská
Dňa 23. septembra 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo...
2013-09-24
sociálne projekty
Nadácia SPP: Program O krok vpred
Nadácia SPP v spolupráci s ADELI Centrom vyhlásili ďalší ročník programu O krok vpred. ZÁMER PROGRAMU: Zámerom...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje