sociálne projekty
2014-04-04
sociálne projekty
Nadácia SOCIA: LIENKA POMOCI
Fond LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI. Zámerom fondu je podporovať...
2014-04-04
sociálne projekty
Nadácia VÚB: Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2014
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického...
2014-04-03
sociálne projekty
OP ZaSI: Usmernenie N3/2007 aktualizácia č.16
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007 aktualizácia č.16...
2014-04-02
sociálne projekty
Nadácia Orange: Zelená pre seniorov 2014
Seniori sú významnou skupinou populácie, ktorá prináša dôležité hodnoty do spoločnosti. Seniori majú...
2014-04-01
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Viac dizajnu prijíma projekty
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov...
2014-03-31
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: ROMA GRADUATE PREPARATION PROGRAM
Roma Graduate Preparation Program otvára výzvu vrámci projektu Roma Access Program na Central European...
2014-03-25
sociálne projekty
Nadácia Orange: Grantový program pre optimistov
Už 15. rok pomáha Nadácia Orange meniť svet na lepšie miesto pre všetkých a riešiť problémy v rôznych...
2014-03-25
sociálne projekty
Nadácia SPP: Zlepšime spoločne Slovensko
SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už tretí ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený...
2014-03-18
sociálne projekty
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu návrat SK 2013 RF
Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu...
2014-03-18
sociálne projekty
Cezhraničná spolupráca HU- SK: Prispejte svojim názorom!
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika informoval o tom, že pracovná...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje